Thursday, March 21, 2013

Kain Batik Dengan Motif Parang

Kain Batik Dengan Motif Parang

Motif parang adalah salah satu motif batik nusantara yang sangat terkenal. Motif yang dikenal olh masyaakat sejak zaman kerajaan mataram kartasura. Motif ini sangat sederhana yaitu berupa lilitan lter S yang jalin-menjalin membentuk garis diagonal dengan kemiringan 45 derajat. 

Di masa lampau, motif ini hanya digunakan pada acara-acara tertentu saja dan hanya digunakan oleh kalangan keraton. 

Pada zaman sekarang motif batik parang telah dapat digunakan dalam berbagai acara dan motifnya pun tellah banyak mengalami perkembangan baik modifikasi, stilasi atau bahkan penggabungan dengan motif-motif batik nusantara yang lain sehingga menjadi motif batik yang lebih cantik dan indah.

Jenis-jenis motif parang :

Kain Batik Dengan Motif Parang

Parang rusak

Motif ini terinspirasi dari keadaan alam pantai yaitu ombak yang tak pernah lelah menghantam karang pantai

Kain Batik Dengan Motif Parang

Parang Barong

Motif ini mengandung arti yang sangat bijak yaitu pengendalian diri, kebijaksanaan dan hati-hati dalam mlakukan sesuatu

Parang Klitik
Kain Batik Dengan Motif Parang

Moti ini melambangkan kehalusan, kecantikan, kelembutan dan kebijaksanaan. Dipakai oleh para putri raja.

Kain Batik Dengan Motif Parang

Parang Slobog

Motif yang dijadikan sebagai simbol keeguhan, ketelitian, dan ksabaran. Biasa digunakan dalam acara upacara pelantikan para pmimpin atau pejabat keraton

Kain Batik Dengan Motif Parang

Parang Kusumo

Kusumo artinya keharuman bunga. Sedangkan motif parang kusumo sendiri diartikan sebagai perjuangan untuk mencari keharuman lahir dan batin.


Kain Batik Dengan Motif Parang

No comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.
  • International Batik Center
  • +